.
.


Welkom!

’t Klein Bolwerk is een praktijk gericht op talentontwikkeling

Onze maatschappij is veelkleurig en heeft er baat bij dat individuen verschillen in allerlei eigenschappen. 

Door middel van onderzoek en begeleiding richten wij ons op die specifieke talenten die kinderen mogen ontdekken op hun levensweg.

Kinderen hebben het recht om zichzelf te zijn en aan het leven op een plezierige en vriendelijke wijze deel te nemen. Kennis en kunde op te doen in confrontaties met zichzelf in de wereld. Zij leren het meest van de fouten die zij zelf maken en de oplossingen die zij zelf bedenken, maar dat kan alleen wanneer zij zich veilig voelen in hun omgeving.

Wie zijn wij?
Onderzoek

Als ouder kunt u behoefte hebben aan meer duidelijkheid over het functioneren van uw kind, bijvoorbeeld over het intelligentieniveau of over de vaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen. Een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in hoe uw kind zich ontwikkelt. 

Bij ’t Klein Bolwerk geven wij een beeld van de sterke- en ontwikkelpunten van uw kind en praktische adviezen, die afgestemd zijn op de (onderwijs)situatie van uw kind.

Meer over onderzoek


Ondersteuning

Als kind of jongere kan je het soms even niet meer bolwerken en behoefte hebben aan contact met een onafhankelijke deskundige. Bij ’t Klein Bolwerk zijn wij gespecialiseerd in talentontwikkeling. In een gesprek stellen wij dan ook niet het probleem, het zichtbare gedrag, maar de oplossing centraal. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten en de dingen die goed gaan. Spelenderwijs gaan wij op zoek naar de gedachten en de gevoelens achter het zichtbare gedrag.

Meer over ondersteuningOnderwijs

t Klein Bolwerk ondersteunt scholen. Hierbij gaan we uit van een specifieke vraag vanuit de school. De ondersteuning op maat kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Observaties
  • Consultatie voor leerkrachten
  • Intervisie bijeenkomst
  • Teamtrainingen
  • Leermethodiek Route 11 (Executieve vaardigheden)

Workshops/ lezingen:
Signaleren en objectiveren
Executieve functies
De rijke leeromgeving
Pedagogische sensitiviteit
Motivatie en veerkracht
overgang PO-VO

Overige onderwerpen op maat en in overleg
Aanvraag ondersteuning onderwijsParticuliere zorg

’t Klein Bolwerk is een particuliere contract-vrije praktijk met een heldere visie op talentontwikkeling. Wij werken onafhankelijk van de gemeente en van zorgverzekeraars. Dit betekent dat onze zorg in de meeste gevallen niet wordt vergoed. Deze keuze hebben wij bewust gemaakt. Door zonder contracten te begeleiden en te onderzoeken, worden wij ontslagen van de plicht vertrouwelijke gegevens met derden te delen. Wij kunnen daardoor de privacy van u en uw kind beter waarborgen. 

Contact

Fijn dat u contact met ons zoekt.
Wanneer u het contactformulier invult, doen wij ons uiterste best om binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.

Contact