.
.

Onderzoek

Als ouder kunt u behoefte hebben aan meer duidelijkheid over het functioneren van uw kind, bijvoorbeeld over het intelligentieniveau of over de vaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen. Een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in hoe uw kind zich ontwikkelt. Bij ’t Klein Bolwerk geven wij een beeld van de sterke en ontwikkel-punten van uw kind en praktische adviezen, die afgestemd zijn op de (onderwijs)situatie van uw kind.

’t Klein Bolwerk doet geen onderzoek naar gedrags- of ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD of ODD. Bij deze hulpvraag verwijzen wij door naar andere praktijken met een multidisciplinair team. Het stellen van diagnoses staat ook haaks op de visie van ’t Klein Bolwerk. Wij zijn gericht op talentontwikkeling en hopen middels onderzoek en gesprekken antwoord te geven op de vraag wat uw kind nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. De adviezen zijn vooral handelingsgericht.ˆ÷

Bij ’t Klein Bolwerk doen wij handelingsgericht onderzoek. Wij richten ons op de wisselwerking tussen de risico- en beschermende factoren van kind, gezin en school (wat gaat goed en wat kan beter?). De beschermende factoren voorspellen de kans van slagen voor de adviezen die wij kunnen geven (welke aanpak heeft de grootste kans van slagen?). Het is makkelijker om positieve en beschermende factoren uit te bouwen dan om risicofactoren te veranderen. Deze manier van werken leidt tot een sterkte-zwakteprofiel en daaruit voortvloeiende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Als ‘medeonderzoekers’ betrekken wij ouders, leerkrachten en kinderen bij de diagnostiek en advisering. Dit betekent dat wij samen op zoek gaan naar ‘wat het kind nodig heeft’ en niet zozeer naar ‘wat er aan de hand is.’ Wij stellen geen diagnoses (waar aan gedacht kan worden bij de term diagnostiek) en plakken geen ‘labels’. Dit leidt ertoe dat wij ook informatie verzamelen van het kind in zijn context (thuis, school en derden), en niet alleen in de onderzoekskamer (buiten zijn normale context). (Probleem)gedrag is veelal situatie specifiek. Kinderen gedragen zich thuis anders dan op school en in de onderzoekskamer gedragen ze zich ook weer anders.

Wij vragen voorafgaand aan het onderzoek expliciet aan ouders en/ of het kind: wat zijn jullie vragen, verwachtingen en wensen voor het onderzoek? Wat willen jullie bereiken en wat willen jullie absoluut niet? Wat zijn jullie eigen ideeën over mogelijke verklaringen en oplossingen? Voor ons moet duidelijk zijn wat de motieven zijn. 

Onze specialisatie ligt op het gebied van hoogbegaafdheid.
Als het motief is om specifiek tot een ‘diagnose hoogbegaafdheid’ te komen, dan kunnen wij geen onderzoekstraject starten.
Waarom hechten we zo’n belang aan het verhaal van betrokkenen en hetgeen zij opgezocht hebben
op internet? Juist deze informatie (wat kan en wat wilt u en hoe kunnen we deze situatie beter begrijpen?), is een sterke voorspeller van de acceptatie van ons advies en het succes van de vervolgstappen. 

In de afgelopen 25 jaar, hebben wij een enorme verschuiving gemerkt in de aandacht die er is over dit onderwerp, waarbij veel informatie gebaseerd is op waarneembaar gedrag zonder duidelijke (neuro)cognitieve oorzaak.

Nadat voor ons helder is wat de hulpvraag is, wordt bekeken welk onderzoek wordt ingezet. Het kan zijn dat het kind ook in zijn eigen context wordt onderzocht, bijvoorbeeld een observatie van het kind op school. Uiteraard is deze keuze afhankelijk van de onderzoeksvraag: wat willen we precies weten?
Bepaalde kindkenmerken, zoals intelligentie, zelfbeeld, school- en gezinsbeleving vereisen één-op-één-onderzoek.

In het adviesgesprek worden de diagnostische gegevens besproken. Soms is het antwoord ‘we weten het niet precies, maar we weten genoeg om te adviseren en van daaruit de interventies in de ontwikkeling af te wachten.’ De adviezen worden voorgelegd in plaats van opgelegd.

Vervolgens kunnen de bevindingen met toestemming van ouder en/of kind worden besproken op
school en kan er meegedacht worden over handelingsgerichte adviezen in de dagelijkse schoolpraktijk. Wij werken uiteraard
conform de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Diagnostiek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor een diagnostisch onderzoek starten bij 850 euro.

Voor aanmelding van uw kind voor onderzoek graag het contactformulier invullen.