.
.

Particuliere zorg

’t Klein Bolwerk is een particuliere contractvrije praktijk met een heldere visie over talentontwikkeling. Wij werken onafhankelijk van de gemeente en van zorgverzekeraars. Dit betekent dat onze zorg in de meeste gevallen niet wordt vergoed. Deze keuze hebben wij bewust gemaakt. Door zonder contracten te begeleiden en onderzoeken, worden wij ontslagen van de plicht vertrouwelijke gegevens met derden te delen. Wij kunnen daardoor de privacy van u en uw kind beter waarborgen. Daarnaast vraagt het werken met contracten veel administratie (declareren en notuleren). Deze tijd besteden wij liever aan (persoonlijk) contact met u en uw kind. 

Verder is voor vergoede, geestelijke gezondheidszorg aan kinderen (een vermoeden van) een psychiatrische stoornis van belang en worden eisen gesteld aan de protocollen. Dit staat lijnrecht tegenover ons gedachtegoed. Wij richten ons juist op de sterke kanten van uw kind en willen samen met u bepalen welk onderzoek of begeleidingstraject zal worden ingezet.


Registraties

Het is aan te bevelen om bij uw zorgverzekeraar goed te informeren naar de voorwaarden voor vergoedingen voor psychologische hulp. Hierbij wordt vaak gevraagd naar registraties en AGB-codes. Deze zijn als volgt:

Zorgverlener AGB-code: 94-009897

Praktijk AGB-code: 94-58134

Kwaliteitscode PSYCHOLOOG NIP: 9416

Lid van het ECHA-netwerk


Voor aanvraag voor begeleiding, graag het contactformulier invullen.