.
.

Ondersteuningsarrangement hoogbegaafdheid

Het ondersteunen van directeuren, intern-begeleiders, leerkrachten en (zeer) begaafde leerlingen binnen het regulier basisonderwijs middels handelings- en oplossingsgericht overleg over de best passende begeleiding voor leerlingen op de school

De onderwijsbehoefte verschilt per leerling! In de meeste gevallen zijn verschillende onderwijsaanpassingen noodzakelijk. Uitgangspunt: Wat heeft deze leerling op dit moment nodig om tegemoet te komen aan zijn of haar behoeften op cognitief, sociaal en emotioneel gebied? 

Het ondersteuningsarrangement is maatwerk en geen standaardprogramma.