.
.

Hanneke van Dasler 

heeft ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht en neuropsychologie bij het ambulatorium voor neuropsychologisch onderzoek aan de Universiteit van Tilburg gestudeerd. Daarnaast heeft zij een postdoctorale ECHA-opleiding aan het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Vanuit de specialisatie ‘hoogbegaafdheid’ heeft zij ruime kennis en ervaring in diagnostiek en begeleiding bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren. 

Hanneke is bedenker van Route 11, een methodiek ter verbetering van de executieve functies en versterking van het zelfbeeld. Daarnaast participeert zij in het Expertteam van voltijdsonderwijs hoogbegaafdheid en ondersteunt zij hoogbegaafde kinderen op het regulier onderwijs die dreigen vast te lopen. Hanneke is verder Gastdocent op Windesheim: de posthbo studie tot hoogbegaafdheidsspecialist (www.windesheim.nl) en werkt voor het samenwerkingsverband Zeeluwe met als doel expertisedeling en kennisontwikkeling op het gebied van hoogbegaafdheid.

Geregistreerd

Om als zelfstandig psycholoog kwaliteit te kunnen blijven garanderen is zij aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), het European Council for High Ability Netwerk (ECHA Netwerk, een vereniging voor specialisten in hoogbegaafdheid) en staat zij in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Sabine Robertson 

werkte van 1994 tot en met 2021 in het onderwijs. Haar speciale aandacht is altijd uitgegaan naar kinderen die iets anders nodig hebben dan het reguliere onderwijscurriculum. 

Op die manier heeft ze naast het lesgeven op scholen in Utrecht, Hilversum en Dronten, individuele leerlingen begeleid, meerdere jaren op een internationale school in Azië gewerkt en vanaf 2009 ruim 12 jaar met hoogbegaafde kinderen, waarvan vier jaar als directeur van een school met twee voltijds afdelingen voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is Sabine psycholoog i.o. , werkt zij als gastdocent op Hogeschool Windesheim en is betrokken bij het samenwerkingsverband Zeeluwe met het doel om via vraaggestuurde ondersteuning,  kennis op het gebied van hoogbegaafdheid op de scholen in Nijkerk en Putten te bevorderen.

Hanneke en Sabine hebben sinds 2010 heel regelmatig samengewerkt, wat ze vanaf september 2021 verder zijn gaan uitbreiden. Sabine is gestopt in het onderwijs en een eigen praktijk begonnen. In 2022 zijn de praktijken van Hanneke en Sabine samengevoegd tot een vof, waarbij gekozen is om de originele naam van de praktijk van Hanneke aan te houden. 

Binnen 't Klein Bolwerk verzorgt Sabine de eerder genoemde vraaggestuurde ondersteuning op scholen, maar ook individuele begeleidingstrajecten, (team)trainingen en denkt zij, indien gewenst, graag mee op scholen over handelingsadviezen aan de hand van uitslagen van individuele onderzoeken vanuit 't Klein Bolwerk. VOF

Sinds 4 januari 2022 zijn Praktijk 't Klein Bolwerk en Praktijk Sabine Robertson, samengegaan in 't Klein Bolwerk vof.

De combinatie van zoveel ervaring in de psychologie, hulpverlening, leerlingbegeleiding en het onderwijs, geeft dat Hanneke en Sabine elkaar aanvullen. Zij kunnen op die manier kinderen, ouders en scholen een heel breed en compleet pakket bieden.